fbpx

Köpvillkor

Här hittar du all information du behöver för att ta beslut och förstå de åtaganden som gäller mellan oss och dig. Läs igenom våra villkor noggrant och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi strävar efter att skapa ömsesidig tillit och transparens för att du ska kunna njuta av en problemfri shoppingupplevelse hos oss.

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument genomför ett köp via cafetorpet.se och därtill hörande webbsidor (”Webbplatsen”). Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Ale Tingstad Bed & Breakfast AB med organisationsnummer 559176-4005 (”Café Torpet”). 

1.2. För att kunna göra ett köp på Webbplatsen måste du acceptera dessa köpvillkor. Genom att acceptera dessa köpvillkor förbinder du dig att följa dem i sin helhet.

1.3. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Café Torpet accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Café Torpet förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar).

1.4. Café Torpet reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

2. Café Torpets kontaktuppgifter m.m.

Bolagets namn: Ale Tingstad Bed & Breakfast AB
Organisationsnummer: 559176-4005
Telefonnummer: 0707 89 17 01
E-postadress: info@cafetorpet.se
Postadress: Slittorp 300, 446 92 Skepplanda

3. Bindande avtal vid köp på Webbplatsen

3.1. Vid köp på Webbplatsen är ett bindande avtal om köp ingånget först när Café Torpet skickar dig en bokningsbekräftelse per e-post. Spara denna bokningsbekräftelse för eventuella kontakter med Café Torpet avseende ditt köp.

4. Kunduppgifter

4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga (rätt post- och emailadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt arena o s v) och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan evenemanget startar. Läs om hur Café Torpet hanterar personuppgifter här.

5. Priser, betalning och leverans

5.1. Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig.

5.2. Tillsammans med Swish AB (“Swish”), erbjuder Café Torpet betalningsalternativ vid köp via Webbplatsen, där betalningen görs direkt via Swish.

5.3. Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Café Torpet. Du hittar mer information om Swish här. Du kan läsa om Swsih integritetsinformation och spårningsteknologier här.

5.4. Efter att du genomfört ditt köp får du en bokningsbekräftelse via e-post som innehåller en PDF-fil med din biljett.

6. Evenemangsbiljetter

6.1. Evenemangsbiljetter är personliga och är endast giltiga för de personer vars namn angivits vid köpet och som framgår av respektive Evenemangsbiljett. Evenemangsbiljetter är därför endast giltiga i kombination med giltig legitimation.

6.2. Om Evenemanget ställs in på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Café Torpets kontroll ska Café Torpet erbjuda dig nya Evenemangsbiljetter till ett annat datum. För det fall Café Torpet inte kan erbjuda nya Evenemangsbiljetter, ska Café Torpet återbetala hela det belopp du betalat till Café Torpet för dina Evenemangsbiljetter

6.3. Evenemangsbiljetter får inte säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Café Torpet. Café Torpet förbehåller sig rätten att beslagta och makulera Evenemangsbiljetter vid återförsäljning eller försök till återförsäljning. 

6.4. Du förbinder dig, i och med köpet av Evenemangsbiljett till Evenemang, att följa Café Torpets vid var tid gällande ordningsregler samt att följa Café Torpet s personals anvisningar. Du är medveten om att gästernas säkerhet alltid är Café Torpets högsta prioritet. Det är inte tillåtet att ta med alkoholhaltiga drycker till Evenemanget eller uppträda märkbart berusad.

7. Ångerrätt vid köp på distans

7.1. Vid distansköp har konsument enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda ett köp inom 14 dagar utan att ange något skäl.  Denna ångerrätt omfattar inte köp av evenemangsbiljetter eller köp där näringsidkare ska tillhanda hålla en tjänst en bestämd dag eller under en bestämd period (se 2 kap 11 § 12). De produkter och tjänster som Café Torpet tillhandahåller online är sådana produkter och tjänster som är undantagna denna ångerrätt. Du som konsument har därför inte rätt, att vid köp på cafetorpet.se, ångra ditt köp av Evenemangsbiljett.

8. Reklamation

8.1. Om du upplever att det du handlat av Café Torpet inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta Café Torpet. Gästservice nås enklast via den e-postadress som framgår av kapitel 2 ovan.

8.2. Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Café Torpet inte motsvarar dina förväntningar. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.

8.3. Om du inte upplever att Café Torpet tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden genomför opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Information om hur du anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

9. Befrielsegrunder

9.1. Varken Café Torpet eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, pandemi, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

10. Ogiltighet

10.1. Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.