fbpx

Hållbarhet

Med ambitionen om en levande landsbygd arbetar vi ideligen med att utveckla roliga, inkluderande och inte minst hållbara aktiviteter och arbetsmetoder.

I samarbete med hallbarhetsklivet.se eftersträvar vi att bli en pålitlig aktör inom naturturismen som gör minsta möjliga miljöpåverkan. 

Panta Mera

I samarbete med https://pantamera.nu/ återvinns alla tomburkar och PET-flaskor som förbrukats på Café Torpet. Under 2022 pantade vi 8625 st burkar och flaskor.

Svinn

Vi är måna om att minska onödigt svinn och ägnar mycket tid åt att planera våra inköp och menyn därefter. Allt matavfall återvinns genom kommunens kompostinsamling. 

Återbruk

Med stor passion för återbruk har besöksmålet Café Torpet sakta med säkert tagit tagit form med hjälp av återanvänt byggnadsmaterial. 

Tillgänglighet

Med ambitionen om en levande landsbygd arbetar vi ideligen för att skapa roliga och inkluderande aktiviteter för alla åldrar. Därför har vi även prioriterat att anlägga handikapparkeringar, handikapptoalett och tillgängliggjort stora delar av området med stenlagda gångar.

Källsortering

Källsortering är en självklarhet för oss och allt matavfall återvinns. 

Hållbar el

I samarbete med https://aleel.se/ kan vi stolt meddela att Café Torpet endast förbrukar 100% förnybar elenergi. Som grädde på moset kör vi ut hemleveranser och catering med el-drivna fordon.

Lokala råvaror

I en tid där cirkulär ekonomi står i centrum väljer vi aktivt att samarbeta med lokala producenter och hantverkare. Dessa finns också representerade i vår gårdsbutik och på våra populära marknader.

Inom en snar framtid hoppas vi även kunna erbjuda råvaror från Café Torpets egna köksträdgård! 

Inkludering

Café Torpet har blivit en populär samlingsplats i bygden där vi ofta ger plats på scenen för lokala förmågor.

Sommartid gästas scenen även av Sveriges folkkära artister där vi skapat olika typer av åskådarplatser med förhoppningen om att så många som möjligt ska få chansen att ta del av upplevelsen oavsett ekonomiska förutsättningar.