fbpx

Hålvägar

Dela

Dessa forntida färdvägar har överlevt tidens tand och berättar en historia om människans resor genom århundradena. Låt hålvägarnas berättelser vägleda dina steg.

Stigen genom Slereboåns dalgång är till stor del en så kallad hålväg. Denna forntida ridväg, som på sina ställen förgrenar sig i fem parallella stråk, är i själva verket en levande koppling till det förflutna. Den har sin härkomst i en medeltida transportväg, som en gång sammanförde älvdalens skogar med de vidsträckta landskapen i Skarabygden.

Före år 1000 e.Kr. uppstod jordbruksöverskott på de bördiga markerna i Västergötlands inre. Detta överskott öppnade dörren till handelsutbyten med Västeuropa. Sjöfart längs Grönån och lasttransporter på hästar genom Slereboåns dalgång till Gräfsnäs och vidare mot Skara spelade en troligtvis betydande roll i utvecklingen av internationell handel.

Men i början av 1000-talet försköts denna handelsrutt till Lödöse, och vägen mellan Lödöse och Skara utvecklades därefter till att bli Sveriges mest betydande handelsväg, enligt historikern Dick Harrison.

Själva hålvägarna har uppstått där hästarnas hovar slitit loss jordmaterial, som sedan har sköljts bort av regnvattnet. Dessa vägar fick särskilt djupa spår i områden med sandig mark och kraftiga sluttningar.

När vägens fördjupning blev alltför svårnavigerad för hästar som bar packning på sidorna, tog man det logiska steget att skapa nya stigar bredvid de befintliga. Därav kan man, särskilt i sluttande terräng, stöta på flera parallella hålvägar som löper sida vid sida, som en tidsresa genom generationers färdvägar. Det är en plats där historiens fotspår berättar om människans och landskapets evolution.

Foto: Pelle Dalberg